Creative Studio

COMMERCIALS  //  TV IDENTS  //  ANIMATIONS
STOP MOTION  //  TESTIMONIALS

view our work

Content

COMMERCIALS

Clients

Новини
      

На 29.09.2020 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-23124-С01 между КРЕАТИВ СТУДИО БГ ЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Цели на проекта:
Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност: 7740 лв, от които 6579 лв. европейско и 1161 лв. национално съфинансиране.

Clients

WE ARE PROUD TO WORK WITH

Advetising Agencies:

Clients:

Contacts

WE HOPE TO SEE YOU SOON

ivo@creativestudio.tv